Матеріали для скачування

Презентація на тему «Споживчі блага та їх структура»
скачати попередній перегляд

Презентація на тему «Безмежні потреби й обмеженість ресурсів»
скачати попередній перегляд

Презентація на тему «Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність.»
скачати

Презентація на тему «Попит. Обсяг та закон попиту.»
скачати

Презентація на тему «ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. Ринкова рівновага. Вплив зміни попиту та пропозиції на ціну ринкової рівноваги.»
скачати

Презентація на тему «ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ»
скачати

Презентація на тему «Гроші»
скачати

Презентація на тему «Історія розвитку грошової одиниці. Історія гривні.»
скачати

Презентація на тему «Особливості ринку праці.»
скачати

Презентація на тему «ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.»
скачати

Презентація на тему «Товарна біржа у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів.»
скачати