Відносини власності: види, суб’єкти та об’єкти.

Основними відносинами, що визначають тип економічної системи, є відносини власності.
ВЛАСНІСТЬ – це відносини між суб’єктами стосовно привласнення економічних благ, тобто володіння, розпорядження та користування.
ОБ’ЄКТ – це те чим володіє суб’єкт. ( засоби виробництва. Нерухомість, природні ресурси, споживчі предмети, цінні папери, інтелектуальна власність тощо)
СУБ’ЄКТ — це фізичні та юридичні особи ( установи, організації, держава, індивіди)
ПРАВО ВЛАСНОСТІ — це сукупність узаконених державою прав та норм економічних взаємовідносин. Право власності відоме через три форми відносин: володіння (початкова форма власності, фіксується об’єкт) Володарем може бути як власник, так і не власник ( орендар); користування ( право використання властивостей об’єкта, отримання користі); розпорядження (право вирішувати долю об’єкта: продавати, дарувати, обмінювати тощо)

скачати попередній перегляд

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий