Види конкуренції

Досконала конкуренція
Досконала або чиста конкуренція — це така модель ринку, при якій вплив кожного учасника економічного процесу на загальну ситуацію настільки малий, що ним можна знехтувати.
Ознаки досконалої конкуренції:

 • на ринку знаходиться багато незалежних продавців і покупців даного продукту.
 • ніким і нічим не обмежений доступ на ринок і такий самий вихід з нього всіх бажаючих.
 • фірми, що конкурують, випускають стандартизовану продукцію.
 • в умовах чистої конкуренції відсутній будь-який вплив окремої фірми на рівень ринкової ціни. Учасники ринкових угод мають вичерпну і вчасну інформацію про якість товару, ціни і вигоду торгівлі.

Монополістична конкуренція
Монополістична конкуренція — ринкова структура, у якій велика кількість фірм виробляють диференційовану продукцію, тобто таку, яка немає близьких замінників.
Ознаки ринку монополістичної конкуренції:

 • Існування великої кількості фірм;
 • Диференційований тип товару;
 • Контроль за цінами існує в вузьких межах;
 • Порівняно легкі умови вступу в галузь;
 • Нецінова конкуренція акцентує увагу на рекламі, торгових марках та торгових знаках;
 • Доступ до інформації має деякі обмеження.

Олігополія
Олігополія — ринкова структура, представлена декількома великими фірмами, що контролюють виробництво і збут основної маси продукції
Основні риси олігополістичного ринку:

 • Домінування кількох фірм;
 • Тип продукту – диференційований та стандартизований;
 • Контроль за цінами обмежений взаємною залежністю;
 • Існування істотних перешкод для вступу в галузь;
 • Типова нецінова конкуренція – якість, реклама, паблік-рилейшнс;
 • Доступ до інформації істотно обмежений.

Монополія
Монополія — ринок, де є тільки один виробник, який повністю контролює обсяг виробництва й дуже сильно впливає на ціну. Монополія- головний ворог конкуренції.
Основні риси монополістичного ринку:

 • Існування на ринку однієї фірми;
 • Унікальний тип продукту, тобто такий, що не має замінників;
 • Значний контроль за цінами;
 • Вступ в галузь блокований;
 • Нецінова конкуренція – реклама, паблік-рилейшнз;
 • Повне обмеження доступу до інформації.

Перешкоди до входження на монополістичний ринок:

Економічні:

 • низькі витрати виробництва за рахунок збільшення масштабу виробництва;
 • закритий доступ до матеріальних ресурсів і інших факторів у силу відсутності їх на вільному ринку;
 • реклама.

Юридичні:

 • Виробництво товару захищене патентом, авторським правом, ліцензією, товарним знаком.
 • Виключне право займатися даним видом діяльності (виробництво алкогольних напоїв, тютюну, монополія зовнішньої торгівлі).
 • Державна реєстрація окремих видів діяльності.
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий